ЗВІТ ДИРЕКТОРА  ПРО РОБОТУ  У 2019-2020 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ


 

У відповідності до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Національної доктрини розвитку освіти, Положення про загальноосвітній навчальний заклад, статуту школи педагогічний колектив протягом 2019-2020 навчального року вирішував питання поглиблення та оновлення змісту, форм і методів навчання, працюючи над розв'язанням єдиної методичної проблеми " Розвиток життєвих компетентностей учнів".

Педагогічний колектив створював умови для формування творчого педагогічного середовища в контексті реалізації науково-методичної проблемної теми . Згідно з програмою, учителі школи, практично досліджуючи проблему, удосконалюючи педагогічну майстерність, організацію навчального процесу, працювали на 4 діагностичному етапі, метою якого є узагальнення напрацювань педагогічного колективу щодо використання педагогічних технологій, спрямованих на вдосконалення освітнього процесу, розв'язання проблеми підвищення пізнавального інтересу учнів, розвитку їхньої особистості, творчості, саморозвитку, самопізнання і самореалізації.

Під час роботи над методичною темою на підсумковому етапі ми усвідомили потребу і формували навички аналізувати конкретну ситуацію, орієнтуватися на учня і виробляти науково обгрунтований підхід до прийняття власного педагогічного рішення. Було вироблено ряд рекомендацій, використано їх у педагогічній практиці учителів, класних керівників, оптимальні результати передового педагогічного досвіду учителів школи впроваджено в практику роботи школи.

Протягом року вчителі школи підвищували свій фаховий рівень шляхом проходження курсової перепідготовки при згідно плану - графіка, участі в дистанційних вебінарах, онлайн-начаннях тощо.

Головні зусилля адміністрації, методичної служби школи були направлені на практичне втілення елементів сучасних педагогічних технологій у роботу педагогів, допомогу педагогічним працівникам, особливо молодим спеціалістам, у підвищенні їхньої професійної майстерності, створенні морально-психологічного клімату, який сприяв би пошуку кращих технологій педагогічної праці, ефективній апробації і втіленню інновацій, узагальненню напрацювань колективу, методичних об'єднань, окремих педагогів.

Протягом згаданого періоду дирекція школи та педагогічний колектив проводили цілий ряд заходів, спрямованих на реалізацію Закону України "Про загальну середню освіту". Дані заходи передбачали організацію обліку дітей віком 5-18 років у мікрорайоні школи та охоплення їх навчанням , створення умов для систематичного відвідування учнями школи, забезпечення учнів харчуванням, комплектація групи продовженого дня, забезпечення учнів підручниками, розподіл класів по класних кімнатах, призначення класних керівників та керівників методичних об'єднань. Значну увагу було приділено організації роботи з розвитку здібностей і талантів учнів. З цією метою проводились предметні тижні, шкільні олімпіади, різноманітні конкурси, вікторини. Значна робота проводилась з органами учнівського самоврядування, проводились класні та батьківські збори. Заступником директора школи з виховної роботи Сокол І.В., соціальним педагогом Жакун Т.В., практичним психологом Слопачук Р.А., класоводами та класними керівниками проводилась профілактична робота із запобігання девіантної поведінки учнів, організації правовиховної роботи.

Протягом року на контролі перебували такі питання, як вивчення та виконання всіма працівниками та учнями санітарних правил та правил із техніки безпеки, пожежної безпеки, санітарії та гігієни. На постійному контролі в дирекції школи перебували питання внутрішньошкільного життя навчального закладу, організація контролю за виконанням урядових рішень у галузі освіти, наказів та розпоряджень Міністерства освіти та науки України, власних наказів та річного плану роботи школи.

Заступником директора школи з навчальної роботи Петрук О.Т. здійснювався аналіз виконання навчальних програм , вивчалася система роботи вчителів, зокрема тих, які підлягали черговій атестації, контроль за веденням класних журналів та чинної шкільної документації.

Важливим елементом навчально-виховного процесу залишалася виховна робота, контроль за якою здійснювала заступник директора школи з виховної роботи Сокол І.В.

Складовою виховної роботи були:

 • організація роботи учнівського самоврядування;
 • проведення предметних тижнів, Дня знань, свята Останнього дзвоника.

знайомство учнів з народними святами, обрядами, відзначення історичних та державних дат;

 • організація змістовного відпочинку учнів, проведення тематичних вечорів, конкурсів, дискотек;
 • робота з батьками, проведення засідань методичного об'єднання класних керівників.

В навчальному закладі проводилась значна робота з організації фінансово-господарської діяльності. Зокрема , станом на червень 2020 року :

-промито частково систему опалення в приміщенні школи;

-замінено 148 вікон на енергозберігаючі в приміщеннях школи;

-проведено капітальний ремонт частини спортивного залу ;

-розпочато капітальний ремонт основного корпусу школи, зокрема, замінено покрівлю;

-замінено 2 вхідних дверей в основному корпусі ;

-замінено вхідні двері в малому приміщенні початкової школи;

-встановлено піднавіс над східцями в малому приміщенні початкової школи;

замінено частину підлоги в коридорі основного корпусу та корпусі початкової школи ;

-встановлено 4 лічильники обліку теплової енергії;

-замінено підлогу в коридорі та чотирьох навчальних кабінетах початкової школи;

-облаштовано панелі в коридорах початкової школи;

-облаштовано керамічну плитку в умивальниках основного корпусу, туалетних кімнатах та коридорі навчального приміщення початкової школи.

На початок 2019-2020н.р. у школі навчалось 377 учнів у 20 класах ( 157 - у 8 ми класах школи І ступеня, 180 - в 10 класах школи ІІ ступеня, 40 - в 2х класах школи ІІІ ступеня). Протягом року в школу прибуло 2 учні, вибуло 3. На кінець року в школі навчалось 376 учнів.

Минулого року у цей період у школі навчалось 370 учнів у 20 класах ( 161 - у 8 ми класах школи І ступеня, 176 - в 10 класах школи ІІ ступеня, 42 - в 2х класах школи ІІІ ступеня).

Порівняно з 2018-2019 н. р. кількість учнів збільшилась на 6.

За наслідками навчального року всі 19 випускників 11 класу отримали свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти, 35 випускників 9-х класів отримали свідоцтва про здобуття базової середньої освіти. Учні 4х,9х та 11 класів були звільнені від проходження ДПА у зв'язку з карантинними обмеженнями.

Робочі навчальні плани на 2019-2020 навчальний рік були складені на основі типових освітніх програм для загальноосвітніх навчальних закладів: для 1-2х класів - (Держстандарт початкової освіти 2018 р.), затвердженими наказом МОНУ від 21.03.2018 №268; для 3-4-х класів - (Держстандарт початкової освіти 2011 р.) за Типовими освітніми програмами загальноосвітніх навчальних закладів І ступеня, таблиця 1, затвердженими наказом МОН України від 20.04.2018 № 407; для 5х-9х класів - за Типовими освітніми програмами загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня, затвердженими наказом МОН України від 20.04.2018 № 405, таблиця1; для 10-11х класів - за Типовими освітніми програмами загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеня (Держстандарт 2011 року), затвердженими наказом МОН України від 20.04.2018 № 408, таблиця 2,3, філологічний профіль.

Робочий навчальний план складено відповідно затвердженій у закладі освітній програмі:

- для 1-А, 1-Б, 2-А, 2-Б класів навчальний план для закладів загальної середньої освіти І ступеня з навчанням українською мовою (за Типовою освітньою програмою розробленою під керівництвом О.Я.Савченко);

- для 3-А, 3-Б, 4-А, 4-Б класів навчальний план для закладів загальної середньої освіти І ступеня з навчанням українською мовою;

- для 5-х-9х класів навчальний план для закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня з навчанням українською мовою;

- для 10-х-11х класів навчальний план для закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня.

Години варіативної складової Типових навчальних планів у 1-4х класах передбачалися на індивідуальні консультації :1-2аб - по 1 год. , курс за вибором з християнської етики 3-4аб по 1 годині, у 5-8х класах - на курс за вибором з польської мови, по 1 годині; фізкультури -5б; в 10-11 класах - по 1 годині для вивчення геометрії, англійської, в 11 класі - 1 година для вивчення алгебри.

Профільне навчання у школі ІІІ ступеня:

10, 11 класи - філологічний профіль, українська мова.

Інклюзивні класи: 2-А,8-А клас.

Індивідуальне навчання- 2-А, 3-Б, 7-А клас.

Екстернат - 10 клас.

Домашня форма навчання- 2-Б клас.

Для учнів 1-4-х класів було організовано роботу 2х груп продовженого дня.

Години варіативної складової Типових навчальних планів у 1-4х класах передбачалися на індивідуальні консультації з української мови :1аб4аб - по 1 год. , курс за вибором з християнської етики 3аб4аб по 1 годині, у 5-8х класах - на курс за вибором з польської мови по 1 годині.

Уроки трудового навчання для хлопців 5-11х класів відбувалися у майстерні Здолбунівської ЗОШ І-ІІІ №4.

Кількість письмових та усних контрольних робіт відповідала вимогам наказу МОН України «Про затвердження критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів» та методичним рекомендаціям МОН України щодо вивчення навчальних предметів.
Матеріал з усіх предметів вивчався послідовно; кількість годин, визначених на кожну тему відповідає календарному плануванню. Відставання у межах 2-3 уроків у зв'язку зі святковими днями та карантином. З 16 березня 2020 року у зв'язку з епідеміологічною ситуацією, що склалася в Україні, з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби COVID-19, навчання відбувалось дистанційно із використанням можливостей Інтернету (соціальні мережі, навчальні канали, онлайн уроки, тощо).

В основному, із поставленими дистанційним навчанням завданнями і учні, і учителі справились задовільно, однак під час даного періоду виникали певні проблеми щодо володіння всіма необхідними онлайн- інструментами, можливістю залучення 100% учнів, були і технічні проблеми, і проблема контролю щодо 100% засвоєння навчального матеріалу та об'єктивного оцінювання. Тому всім учителям школи рекомендовано організувати на початку 2020-2021 навчального року в 2-11-х класах проведення діагностування рівня навчальних досягнень учнів за попередній рік та планування подальшої роботи із систематизації, узагальнення та закріплення навчального матеріалу, що вивчався учнями дистанційно. А також передбачити під час календарно-тематичного планування на 2020-2021 навчальний рік суттєве збільшення навчального часу на узагальнення та закріплення навчального матеріалу за попередній рік.

За наслідками І семестру 2019-2020 н.р. учнів з оцінками лише високого рівня було 36,12% , не нижче достатнього - 89, 29% , не нижче середнього - 103, 34% , початкового - 76, 25% . Минулого року у І семестрі учнів з оцінками лише високого рівня було 20,7%, не нижче достатнього - 96, 34% , не нижче середнього - 115, 40% , початкового - 56, 19% : збільшилась кількість учнів з оцінками початкового рівня з 19% до 25%, однак більше стало учнів з оцінками лише високого рівня - з 7% до 12%/

За наслідками 2019-2020 навчального року в школі учнів з оцінками лише високого рівня є 60, 19,5 %, не нижче достатнього - 88, 29 % , не нижче середнього - 125, 41 %, початкового - 32, 10,5 %. Минулого навчального року в школі учнів з оцінками лише високого рівня було 49, 17%, не нижче достатнього - 75, 26 % , не нижче середнього - 120, 42 %, початкового - 41, 14 %. Порівняння загальних результатів успішності по школі попереднього і нинішнього років свідчить про збільшення кількості учнів з оцінками лише високого рівня на 2,5%, збільшення кількості учнів з оцінками не нижче достатнього рівня на 3%, зменшення учнів з оцінками не нижче середнього рівня на 1%, зменшення кількості учнів з оцінками початкового рівня на 3,5%.

Підсумовуючи проведений аналіз успішності за 2019-2020 н.р. та порівнюючи отримані результати з минулим навчальним роком, можна зазначити, що загальні показники успішності по школі змінилися незначно і навіть у кращу сторону, чому, певною мірою, сприяло запровадження дистанційного навчання. Однак, насторожує результативність по окремих класах, це, зокрема, 7- Б клас, де виявлено низькі показники успішності, 5 учнів (26% ) мають оцінки початкового рівня; 8-А клас, де 7 учнів( 50%) мають оцінки початкового рівня; 8-Б клас, де 5 учнів( 25%) мають оцінки початкового рівня. Такі результати вимагають серйозної уваги з боку як класних керівників, так і вчителів-предметників, батьків, психолога і соціального педагога школи.

Результати участі учнів школи у ІІ етапі Всеукраїнських олімпіад 2019-2020 н.р.

п/п

Предмет

Учень

Клас

Місце

Учитель

1

укр.мова

Мулько Вікторія

8-Б

ІІІ

Михалевич Т.В.

2

трудове навчання

Матвійчук Богдан

9-А

ІІ

Небрончук С.І.

3

географія

Шимчук Софія

9-А

ІІІ

Гаргуля М.Ю.

4

біологія

Матвійчук Богдан

9-А

І

Юрчак О.А.

5

біологія

Мулько Вікторія

8-Б

ІІІ

Лагоржевська Н.А.

6

біологія

Широкорадюк Вікторія

10

ІІІ

Лагоржевська Н.А.

7

біологія

Статечний Сергій

11

ІІІ

Лагоржевська Н.А.

8

англійська мова

Широкорадюк Вікторія

10

ІІ

Мельничук Н.І.

9

географія

Мулько Вікторія

8-Б

ІІІ

Гаргуля М.Ю.

10

хімія

Кушнірук Тарас

7-А

ІІІ

Жинчин Л.І.

11

хімія

Шевцова Олександра

8-Б

ІІІ

Жинчин Л.І.

12

англійська мова

Матвійчук Богдан

9-А

ІІІ

Петрук О.Т.

13

фізика

Шевцова Олександра

8-Б

ІІ

Чумак О.П.

14

фізика

Шимчук Софія

9-А

ІІІ

Чумак О.П.

15

історія

Широкорадюк Вікторія

10

ІІ

Самкова Г.О.

16

історія

Статечний Сергій

11

ІІІ

Себастіянська О.М.

17

правознавство

Широкорадюк Вікторія

10

ІІІ

Шокот В.В.

18

математика

Романюк Тетяна

6-А

ІІІ

Декальчук М.В.

19

математика

Телекало Андрій

7-А

ІІІ

Декальчук М.В.

20

математика

Кушнірук Тарас

7-А

ІІ

Декальчук М.В.

21

математика

Мулько Вікторія

8-Б

ІІ

Вороб'юк Ю.П.

Належний рівень організації навчально-виховного процесу підтвердився результатами шкільних та районних олімпіад. У 2019-2020 н.р. учні школи досягли певних результатів на олімпіадах, конкурсах, інших змаганнях.

За результатами районних олімпіад учні нашої школи вибороли 21 призове місце. Зокрема: з них - 1-1ше, 6- 2х, 14 - 3х місць. Найбільше призерів підготували учителі Чумак О.П - 2, Лагоржевська Н.А. -3, Жинчин Л.І. - 2, Декальчук М.В. - 3.

Серед учнів найбільше призових місць (4) вибороли Широкорадюк Вікторія -10 клас, Матвійчук Богдан - 3 призових місця- 9а клас, Мулько Вікторія - 3місця - 8б клас.

Минулого року призових місць було також 21.

Однак, лише по одному переможцю маємо з української мови, трудового навчання, немає призерів з інформатики, інформаційних технологій.

У ІІІ етапі Всеукраїнських олімпіад з основ наук приймав участь 1 учень.

У конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт МАН учні нашої школи участі не приймали.

На конкурсах «Найрозумніший», «Юне обдарування» призових місць не було.

Конкурс ім.П.Яцика приніс 2 призових місця:

Головко В.А.

Каленюк Марко

І

2019

Мартинюк О.М.

Мосійчук Роман

ІІ

2019

Методичний кабінет працював згідно складеного плану роботи. Проведено всі заплановані засідання методичної ради школи. У школі працювало 4 методичних об'єднання вчителів-предметників та методичне об'єднання класних керівників. Були проведені всі засідання та заплановані заходи згідно графіків, однак окремі засідання проходили онлайн. Здійснювалась індивідуальна і групова методична робота, проводились методичні оперативні наради з педагогічним колективом і окремими працівниками з різних питань навчально-виховного процесу, консультації з питань самоосвіти.

Протягом 2019-2020 н.р. було вивчено стан навчання математики, мистецтва, стан виховної роботи, а результати узагальнено відповідними наказами по школі. У зв'язку з карантинними обмеженнями вивчення стану української мови та літератури перенесено на наступний рік.

У школі проводились тижні навчальних предметів, результати яких взято до уваги, а найактивніші учасники відзначені призами і грамотами.

Протягом вересня-жовтня здійснювалась підготовка до проведення психолого-педагогічного консиліуму по 5х класах. Було відвідано уроки у 5аб класах, психологом та соціальним педагогом проведено необхідні дослідження. Психолого-педагогічний семінар відвідали всі учителі , які викладають у 5х класах.

У навчальному році в школі було організовано і проведено всі заплановані шкільні і районні методоб'єднання вчителів. Зокрема, на базі нашої школи пройшло районне методичне об'єднання вчителів основ здоров'я (учитель Величко З.П.), заступників директорів з виховної роботи (заступник директора з виховної роботи Сокол І.В.).

Належна робота здійснювалась у напрямку підвищення фахової майстерності вчителів у ході курсової підготовки. Згідно графіка, узгодженого з відділом освіти Здолбунівської РДА, було організовано курсову перепідготовку вчителів. План курсової підготовки повністю виконано. Крім того, з 2020 року учителі школи мали змогу самостійно обирати курси підвищення кваліфікації на різноманітних онлайн платформах, а під час карантину значна частина учителів школи підвищила кваліфікацію онлайн, про що є відповідні сертифікати.

Протягом 2019-2020 навчального року зріс рівень педагогічної майстерності вчителів школи. Успішно відбулися творчі звіти вчителів, що атестувались.

У 2019-2020 навчальному році було організовано всі необхідні заходи щодо атестації педагогічних працівників. Атестація пройшла згідно плану. Проведено ряд відкритих уроків і виховних годин учителями, які атестувались. В результаті атестації встановлено відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії "спеціаліст вищої категорії" :

Бондарчук О.І.- вчителю початкових класів ;

Петрук О.Т.- вчителю англійської мови.

Встановлено відповідність раніше присвоєному педагогічному званню "старший учитель":

Бондарчук О.І.- вчителю початкових класів;

Петрук О.Т.- вчителю англійської мови.

Присвоєно кваліфікаційну категорію "спеціаліст вищої категорії" СоколІ.В.- вчителю фізкультури, педагогу-організатору.

Встановлено відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії "спеціаліст першої категорії" Зубач І.О.- вихователю ГПД.

Присвоєно кваліфікаційну категорію "спеціаліст першої категорії" Жакун Т.В.- соціальному педагогу.

Присвоєно кваліфікаційну категорію "спеціаліст другої категорії" Жакун Т.В.- учителю початкових класів.

Незважаючи на вищезгадані здобутки, у навчальній роботі школи є певні прорахунки, зокрема :

- недостатньо активно були залучені педагогічні працівники до масових форм методичної робота з учителями школи;

- недостатньо використовувалась ІКТ у НВП;

- мали місце недоліки в проведенні практичної частини засідань ШМО;

- недостатньою залишається видавнича робота та презентація науково-методичних, навчальних , практичних матеріалів досвіду творчо працюючих педагогів школи;

- частина засідань методичних об'єднань носила формальний характер;

- частина педагогів школи несистематично працювала над НМПТ;

- не активно здійснювалось взаємовідвідування уроків вчителями школи,

- не писали учні науково-дослідницьких робіт з жодного предмету;

- окремі вчителі не приділяли уваги здійсненню самоосвітньої роботи.

В 2020-2021 навчальному році педагогічний колектив школи продовжить роботу над темою «Формування життєвих компетентностей сучасного школяра».

Для того, щоб добитися максимальної реалізації даної проблеми дирекції школи, всьому педагогічному колективові необхідно працювати в новому навчальному році над розробкою методів проектів навчання та виховання, постійно оновлювати форми і методи проведення уроків, зокрема, із застосуванням технологій дистанційного навчання , запроваджуючи і використовуючи новітні освітні інструменти та засоби особистісного розвитку вчителів та учнів.

Крім цього, необхідно постійно використовувати інтерактивні методи навчання та виховання, утілювати в практику роботи перспективні педагогічні ідеї з цієї проблеми. Втілення даної проблеми в життя передбачає також роботу з обдарованими дітьми, постійно поповнювати банк даних, впровадження в роботу особистісно-орієнтованого підходу та інтерактивних технологій навчання учнів, удосконалення системи методичної роботи з вивчення, узагальнення передового педагогічного досвіду вчителів школи та району.У навчальному році педагогічний колектив навчального закладу буде працювати над створенням рівних можливостей для дітей у здобутті якісної освіти, над оновленням змісту та форм організації навчально-виховного процесу, спрямованого на особисту орієнтацію формування загальнолюдських та національних цінностей, формування здорового способу життя, розвиток творчого потенціалу дітей і педагогів через запровадження освітніх інновацій, інформаційних технологій, педагогіку співробітництва.

Орієнтація на здоровий спосіб життя відбуватиметься у всіх ланках навчально-виховного процесу, стане змістом і засобом освіти виховання здорової особистості.

Основними завданнями 2020-2021 навчального року педагогічний колектив визначає:

 • Забезпечити безперебійний освітній процес у школі та охоплення всіх дітей шкільного віку якісним навчанням з урахуванням попиту в освітніх послугах ;
 • Створити умови для розвитку самомотивації творчості, інноваційної професійної діяльності педагогів;
 • Створити для кожної дитини ресурс її особистісного розвитку в контексті реалізації науково-методичної проблемної теми на V етапі (5 рік).
 • Здійснювати підтримку і педагогічний супровід дітей з особливими освітніми потребами;
 • Підвищити результативність участі в предметних олімпіадах і конкурсі МАН на районному та міському рівні ;
 • Підвищити відповідальність у веденні шкільної документації з метою зниження кількості порушень;
 • Покращити соціально-психологічну атмосферу в педагогічному колективі;
 • Створити комфортні психолого-педагогічних умов для підвищення мотивації школярів для самореалізації та успіху.
 • Налагодити взаємодію з батьківською громадськістю щодо мотивації їхніх дітей до шкільної освіти;

10) Забезпечення дотримання санітарно-гігієнічних вимог навчального закладу;

11) Продовження роботи психологічної служби у напрямку надання послуг всім учасникам навчально-виховного процесу;

12) Активізувати співпрацю згідно відповідних угод з Острозькою академією, Відкритим міжнародним університетом розвитку людини "Україна", Національним університетом водного господарства та природокористування, яка буде забезпечувати науковий підхід щодо підвищення освітнього і кваліфікаційного рівня педагогічних працівників.